Wykład pastora Roberta z konferencji ,,Boży Harcownicy”

Kościół Zielonoświątkowy w Kraśniku