Usługa Brata z Ukrainy, Pan Bóg króluje.

Kościół Zielonoświątkowy w Kraśniku