Tomasz Mańko – Duch Absaloma

Kościół Zielonoświątkowy w Kraśniku