Słowo prorocze do Kościoła dla Kraśnika. Ryszard Krzywy 2018r.

Kościół Zielonoświątkowy w Kraśniku