Ryszard Krzywy, Usługa prorocza, do Kościoła.

Kościół Zielonoświątkowy w Kraśniku