Ryszard Krzywy 08.04.2016

Kościół Zielonoświątkowy w Kraśniku

Ryszard Krzywy 08.04.2016

8-9 marca 2016 roku gościliśmy proroka Ryszarda Krzywego.

Ryszard Krzywy

Ryszard Krzywy

Ukończył Wydział Medycyny Weterynaryjnej na Akademii Rolniczej we Wrocławiu (1974-1979) oraz Zaoczne Seminarium Teologiczne w Ustroniu (1985-1987). Przez cztery lata pełnił funkcję pastora w zborze ZKE w Łambinowicach, a następnie w Prudniku (1984-1996) w Kościele Zielonoświątkowym. W 1986 r został ordynowany na prezbitera. Obecnie jest członkiem Kościoła Zielonoświątkowego w Nysie. W 1990 roku zrezygnował z pracy zawodowej, aby całkowicie poświęcić się służbie w kościele. Od 1996 roku zaangażowany w służbę proroczą.

Strona służby Ryszarda Krzywego

Kazanie

Odnowienie kościoła

Ryszard mówi o potrzebie odnowy w kościele. Nauczanie było z Drugiej Księgi Królewskiej 23,1-7

Biblia: Biblia Warszawska: Druga Księga Królewska 23,1
Odnowienie przymierza
23:1 Król rozesłał więc wezwanie i zgromadzili się u niego wszyscy starsi z Judy i z Jeruzalemu.
23:2 Potem król wstąpił do świątyni Pana, a z nim wszyscy mężowie judzcy i mieszkańcy Jeruzalemu, i kapłani, i prorocy, i cały lud od najmniejszych do największych i kazał odczytać przed nimi wszystkie słowa księgi przymierza, znalezionej w świątyni Pana.
23:3 Następnie król stanął przy kolumnie i zawarł przed Panem przymierze, że będą naśladować Pana i przestrzegać jego przykazań i rad, i ustaw z całego serca i z całej duszy, przywracając ważność słowom tego przymierza, spisanym w tej księdze. I cały lud przystąpił do przymierza.
Oczyszczenie świątyni
23:4 Potem król nakazał arcykapłanowi Chilkiaszowi, kapłanom drugorzędnym i odźwiernym wynieść z przybytku Pana wszystkie naczynia sporządzone dla Baala, dla Aszery i dla całego zastępu niebieskiego i spalić je poza Jeruzalemem na polach nad Kidronem, a ich popiół zanieść do Betel.
Radykalne wytępienie kultu bałwochwalczego w całym kraju
23:5 I złożył z urzędu bałwochwalczych kapłanów, których ustanowili królowie judzcy, aby palili kadzidło na wzgórzach w osiedlach judzkich i wokoło Jeruzalemu, jak również tych, którzy palili kadzidło dla Baala, dla słońca, dla księżyca, dla gwiazd zodiaku i dla całego zastępu niebieskiego.
23:6 Kazał usunąć Aszerę ze świątyni Pana poza Jeruzalem do doliny Kidron i spalić ją w dolinie Kidron, zetrzeć ją w proch i proch z niej wyrzucić na cmentarz pospólstwa.
23:7 Kazał zburzyć pomieszczenia nierządników, którzy byli w świątyni Pana, gdzie niewiasty tkały zasłony dla Aszery.

Główne wątki

  • Co daje społeczność w kościele
  • Nie ma doskonałego kościoła bo kościoły składają się z ludzi
  • Dlaczego słuchanie kazań z internetu nie zastąpi nam lokalnego kościoła
  • Niektóre rzeczy należy usunąć z kościoła i swojego życia

Dary Ducha Świętego

Charyzmaty w kościele zielonoświątkowym powinny być właściwie używane, Ryszard mówi o szkole charyzmatycznej. Wspomina o inicjatywie Szkoły Charyzmatycznej.

Usługa prorocza

Po kazaniu Ryszard prorokował wszystkim chętnym.

Nagranie

 

 

Pobierz plik (kliknij prawym i zapisz plik)

Przydatne linki

Dodaj komentarz