Robert Dolot, Zycie według Ducha!!!!!

Kościół Zielonoświątkowy w Kraśniku