Robert Dolot, Wolność w Chrystusie!!!!

Kościół Zielonoświątkowy w Kraśniku