Robert Dolot, Obraz Kościoła.

Kościół Zielonoświątkowy w Kraśniku