Robert Dolot – Granice obietnic

Kościół Zielonoświątkowy w Kraśniku