Oleg Ługowski, Zasady zakładania Kościoła.

Kościół Zielonoświątkowy w Kraśniku