Oleg Ługowski, Służba wspomagania.

Kościół Zielonoświątkowy w Kraśniku