Oleg Ługowski Słowo prorocze o Kościele

Kościół Zielonoświątkowy w Kraśniku