Oleg Ługowski, Siła Słowa Bożego.

Kościół Zielonoświątkowy w Kraśniku