Oleg Ługowski, Prorocze przesłanie do Kościoła.

Kościół Zielonoświątkowy w Kraśniku