Oleg Ługowski, Obraz Kościołą Nowego Testamentu

Kościół Zielonoświątkowy w Kraśniku