Oleg Ługowski, Misja Kościoła

Kościół Zielonoświątkowy w Kraśniku