O. Ługowski Kościół to rodzina

Kościół Zielonoświątkowy w Kraśniku