Michał Wróblewski, Upamiętanie

Kościół Zielonoświątkowy w Kraśniku