Michał Wróblewski, Słowo do Kościoła!!!!

Kościół Zielonoświątkowy w Kraśniku