Michał Wróblewski – Duch Święty

Kościół Zielonoświątkowy w Kraśniku