Michał Siczek, Boże królestwo.

Kościół Zielonoświątkowy w Kraśniku