Izajasza 46, 3-4

Kościół Zielonoświątkowy w Kraśniku

Izajasza 46, 3-4

Słuchajcie mnie, domu Jakuba

i cała resztko domu Izraela,

których noszę od urodzenia,

których piastuję od poczęcia!!!

Pozostanę ten sam aż do waszej starości

i aż do lat sędziwych będę was nosił,

Ja to uczyniłem i Ja będę nosił,

i Ja będę dźwigał i ratował.