Andrzej Łączkowski Część 1

Kościół Zielonoświątkowy w Kraśniku